Partnereink gyakran tesznek fel kérdéseket és a válaszok mások számára is hasznosak lehetnek. Ezekből készült az alábbi összeállítás:Gyakori kérdések (a válasz megtekintéséhez kattintson a kérdésre)

- Ez a program mennyiben segíti a könyvvizsgáló munkáját?

A DigitAudit programcsomag több modulból épül fel. A legteljesebb támogatást akkor lehet elérni a programmal, ha a könyvvizsgáló az AuditDok az AuditTeszt, az AuditIroda modulokat bérli és ügyfele pedig az AuditBeszámolót használja.
A program "motorja" a főkönyvi kivonatból összeállított beszámoló. Az így nyert adatok és összefüggések megjelennek a könyvvizsgálati munkalapokon, és a beszámolók alátámasztásához szükséges mellékleteken. Az időszak,-és állománykezelések, a kötelező egyezőségek rendszere és az egyéb kontrollok beépültek a programba.
A különböző modulok szakmai táblái minta-dokumentumokat tartalmaznak a szakmai fastruktúrákban, amelyek az iktató rendszert is tartalmazó Vezérlőpulton érhetők el. A könyvvizsgálók dokumentumai az AuditDok modulban, a könyvelőké az AuditBeszámoló modulban vannak. Az AuditIroda modul a könyvvizsgálói irodák dokumentumszerkesztését, azok rendszerezését szolgálja és segíti a belső-minőségellenőrzési, valamint a pénzmosás megelőzését szolgáló követelmények teljesítését is. A modulok Vezérlőpultján a fájlkezelés és az Iktatórendszer rugalmas megoldásokat és dokumentumkezelést tesz lehetővé. A könyvvizsgálók és könyvelők a mintadokumentumokat szabadon bővíthetik, helyettesíthetik saját szerkesztésű, vagy másoktól átvett, megszokott, a könyvelő programokból kinyert analitikákkal, elemzésekkel.

Összefoglalóan a könyvelő és a könyvvizsgáló teljesen azonos állománnyal dolgozhat a DigitAudit alkalmazásokban. A programmal a könyvelő számára egységes beszámoló,- és leltárdokumentáció jön létre, amit a könyvvizsgáló ellenőrzésre kap meg, de egyúttal a szoftver elkészíti a könyvvizsgálói főlapokat és előkészíti a könyvvizsgálati teszt mintalapokat, támogatja a korszerű, minőségi, " parpirmentes " munkavégzést.

Az AuditTesztről külön érdemes beszélni, mert ez már egy magasabb szintű belső,- vagy független ellenőrzést, könyvvizsgálatot tesz lehetővé, ha a program szerepel a kamara honlapján és úgynevezett "Könyvvizsgálóbarát szoftver". Jelenleg 45 db könyvelő programból tölthető le az egységes Audit XML, lásd: https://www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatexport. A többi modulhoz hasonlóan ez is működhet önállóan és bármely DigitAudit modullal - sőt bármely más könyvvizsgáló programmal - együtt is. Az AuditTeszt kihasználja mindazt az előnyt, amit a főkönyv és az alátámasztó (főkönyvben rögzített) analitikák egységes birtoklása (teljesség, pontosság, időbeliség, szűrhetőség számlákra-,számlakapcsolatokra, archiválás, stb.) nyújthatnak. Hosszú lenne leírni a funkciókat itt most bemásolunk a kamara fórumára küldött véleményt egy új ügyfelünk részéről:
"A múlt héten megvásároltam a DigitAudit program két modulját (dok és teszt) és elkezdtem benne dolgozni. A teszt része teljes mértékben lenyűgözött pont olyan mint amire egy könyvvizsgálónak szüksége van. Tömören az egyszerű, de nagyszerű jelzővel illethető. Talán egy valami hiányzik még pedig egy kicsit részletesebb használati útmutató. Nem bonyolult a kezelése és annak módja a támogatások menüben meg is található, de egyfajta módszertan sem ártana hozzá, talán úgy jobban elterjeszthető lenne. …..”

- Ez a program mennyiben segíti a könyvelő munkáját?

A program AuditBeszámoló modulja a könyvelők beszámoló,- és leltár-dokumentáció összeállítását segíti. Lehetővé teszi, hogy évközi, vagy év végi záráshoz kapcsolódó dokumentumokat a lehető leggyorsabban létre lehessen hozni.
Amennyiben a könyvelt cégnek van belső,- vagy független könyvvizsgálói ellenőrzése, akkor az adatszolgáltatás rendkívül leegyszerűsödik, időben lerövidül és egységessé válik a programmal. A dokumentumkezeléssel évente és cégenként elkülöníthetők az archiváláshoz szükséges iratok, számviteli bizonylatok, könyvelési állományok.

- Az AuditBeszámoló önálló egység vagy beépíthető a DigitAuditba?

A DigitAudit a programmodulok összefoglaló neve, az AuditBeszámoló - a többi modulhoz hasonlóan - önállóan is megvásárolható, és együtt is, amit az árképzés kedvezményez, részletekhez lépjen TOVÁBB.

- Kinek érdemes megvásárolni az AuditBeszámoló modult?

Az AuditBeszámoló a könyvelő irodák, főkönyvelők beszámoló összeállítását és annak alátámasztását támogatja. Javasolható, hogy első alkalommal a könyvvizsgáló mutassa meg az AuditBeszámolót a könyvelőnek, ha már használta az AuditDok modult, de fordítva is elképzelhető, ha a könyvelő előbb ismerte meg a szoftvert. A bérletet az ügyfél és a könyvvizsgáló is rendezheti, és ezzel sok időt takaríthatnak meg a betanulás után, ami jelentős költségmegtakarítást is eredményezhet, egy oda-vissza utat biztosan megtakaríthatnak, miközben a program éves bérlete az első cégre nem éri el a tízezer forintot sem.

- Hogyan dolgozik együtt a könyvelő és a könyvvizsgáló a DigitAudittal?

Az AuditBeszámolóval a könyvelő összeállítja a cég beszámolóját, leellenőrzi a leltárt és az analitikus egyezőségeket, a program iktatójában kezeli az alátámasztó dokumentumokat (pl. analitikák, leltárívek, banki egyenlegközlők, cégkivonat, vevő-szállító egyeztetések igazolása, állásfoglalások, szabályzatok stb.), majd ezeket egyetlen elektronikus fájlban küldi el a könyvvizsgálónak. A könyvvizsgáló az AuditDok modulba fogadja az elküldött fájlt és a program a könyvvizsgáló számára kibontja a teljes dokumentum rendszert a vizsgálatokhoz és alátámasztásokhoz.

- Más könyvvizsgáló programmal is lehet az AuditBeszámolót használni?

Igen. Az elkészült táblák és más dokumentumok Excel és Word dokumentumok, esetleg PDF, JPEG, stb., és a DigitAudit modultól függetlenül is kezelhetők Windows Intézőben.
Ha valaki más könyvvizsgáló programot használ, de a könyvelő AuditBeszámolót, akkor is nagy segítséget jelent a szoftver, mert a könyvelő az utolsó főkönyvet követő percben elkészülhet a mérleggel-eredménykimutatással, mérleg-mellékletekkel, az ebből számítható mutatókkal. Ezek önállóan, vagy tömörített formában, együtt is továbbíthatóak a könyvvizsgálathoz. A táblarendszer összefüggései és egységessége gyors átláthatóságot biztosít a könyvvizsgálónak a Windows dokumentumok és a program által generált referencia-hivatkozásokon keresztül.

- Az AuditIroda hogyan kapcsolódik a többi modulhoz?

Az AuditIroda szintén integráns része a DigitAuditnak, működik a többi modullal együtt és külön is. Az AuditIroda modul a könyvvizsgálói irodák dokumentumszerkesztését, azok rendszerezését szolgálja és segíti a belső-minőségellenőrzési, valamint a pénzmosás megelőzését szolgáló követelmények teljesítését. A program nagy segítséget nyújt az asszisztenssel dolgozó könyvvizsgálóknak a megfelelő dokumentáció elkészítéséhez, kezeléséhez és az archiválásához.

- Az AuditTeszt modul milyen előrelépést jelenthet a könyvvizsgálóknak?

Az AuditTesztről külön érdemes beszélni, mert ez már egy magasabb szintű belső,- vagy független ellenőrzést, könyvvizsgálatot tesz lehetővé, ha a program szerepel a kamara honlapján és úgynevezett "Könyvvizsgálóbarát szoftver". Jelenleg 45 db könyvelő programból tölthető le az egységes Audit XML, lásd: https://www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatexport. A többi modulhoz hasonlóan ez is működhet önállóan és bármely DigitAudit modullal - sőt bármely más könyvvizsgáló programmal - együtt is. Az AuditTeszt kihasználja mindazt az előnyt, amit a főkönyv és az alátámasztó (főkönyvben rögzített) analitikák egységes birtoklása (teljesség, pontosság, időbeliség, szűrhetőség számlákra-,számlakapcsolatokra, archiválás, stb.) nyújthatnak. Hosszú lenne leírni a funkciókat itt most bemásolunk a kamara fórumára küldött véleményt egy új ügyfelünk részéről:
"A múlt héten megvásároltam a DigitAudit program két modulját (dok és teszt) és elkezdtem benne dolgozni. A teszt része teljes mértékben lenyűgözött pont olyan mint amire egy könyvvizsgálónak szüksége van. Tömören az egyszerű, de nagyszerű jelzővel illethető. Talán egy valami hiányzik még pedig egy kicsit részletesebb használati útmutató. Nem bonyolult a kezelése és annak módja a támogatások menüben meg is található, de egyfajta módszertan sem ártana hozzá, talán úgy jobban elterjeszthető lenne. …..”

- A könyvelők is használhatják az AuditTeszt modult?

A könyvelőirodáknak, főkönyvelőknek és a belső ellenőröknek is nagyon hasznos az AuditTeszt, ha egyébként a könyvelő program képes az egységes adatexportra. Jelenleg 45 db könyvelő programból tölthető le az egységes Audit XML, lásd: https://www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatexport. A felületek az adatkezelések, szűrések, keresések több évtizedes tapasztalatok felhasználásával lettek kialakítva. Valamennyi tábla közvetlenül exportálható Excelbe is.

- A kamarai egységes adatexportot hogyan hasznosítják az egyes modulok?

Jelenleg 45 db könyvelő programból tölthető le az egységes Audit XML, lásd: https://www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatexport. A könyvelőket támogató AuditBeszámolóba és a könyvvizsgálatot elősegítő AuditDokba az adatexportot közvetlenül is beolvashatják a felhasználók a beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának összeállításához, vagy ellenőrzéséhez. Ehhez nem szükséges semmilyen átalakítás!

A részletes adatelemzéshez, szűréshez, leválogatáshoz, teszteléshez a könyvelő programból letöltött Audit XML-t az AuditTeszt modulba kell beolvasni. A szoftver az adatokat a szakma által ismert és alkalmazott táblázatokban; főkönyvi tételek, bizonylatok, naplók, számlaforgalmi összesítők, kartonok, stb. mutatja be. Ezen túl lehetőség van arra, hogy a felhasználó szabadon válogasson, csoportosítson, szűrjön az adatokban. A program valamennyi táblája Excel programba exportálható, ami segíti a dokumentálást és a további szerkesztéseket akár a beszámoló összeállításához, akár a könyvvizsgálati teszteléshez, dokumentáláshoz, vagy a mintavételezéshez.

- Milyen fejlesztések várhatók a jövőben?

A programfejlesztések célja a felhasználók kiszolgálása és a funkciók használatának, elérésének egyszerűsítése. A fejlesztők nagy mértékben támaszkodnak a felhasználók tapasztalataira, visszajelzéseire.

- Hogyan tehetnek javaslatot a felhasználók?

Minden javaslatot szívesen fogadnak a fejlesztők. Ennek legcélszerűbb módja az írásba foglalás és E-mailban történő közlés, vagy a személyes konzultációkon, előadásokon való javaslattétel.

- Hol tartják a bemutatókat, előadásokat?

A fejlesztők minden évben felkeresik a szakmai szervezetek helyi irodáit bemutató előadás megtartására. A legtöbb esetben 4 órás előadás keretében, esettanulmányokon keresztül történik az ismertetés, melyre a kamara 2 oktatási kreditpontot számol el. A legcélszerűbb 10-15 fő részére megtartani a bemutatót.

©DigitAudit.hu 2009-2020