Átirányítás a pénztár oldalra. Kérem ne zárja be az ablkaot!

Konferencia előadás 2021

XXIX. ORSZÁGOS KÖNYVVIZSGÁLÓI KONFERENCIA

 1. szeptember 14. kedd – 0. nap

MKVK Informatikai Nap

 

IFAC ajánlás és a DigitAudit program kockázatbecslési eljárásai

A könyvvizsgálók a kockázatbecslési eljárások megvalósítására többféle módszert alkalmazhatnak. Az IFAC ajánlás értelmező, iránymutató módszertanná vált a standardoknak megfelelő eljárások lefolytatásához. A kamara által lefordított IFAC ajánlás részletes módszertani megoldásokat mutatott be, és a kötelező oktatásnak is ez volt a témája az elmúlt évben.

A DigitAudit program fejlesztése több mint tíz éves múltra tekint vissza. A kockázatbecslési eljárásokat Excel táblarendszerek mellett programozott megoldások is támogatták.

A DigitAudit fejlesztése során figyelemmel voltunk az IFAC ajánlás fogalmi és logikai, módszertani megközelítéseire.

A DigitAudit 2021-s verziójában programozott alkalmazással valósítottuk meg az IFAC ajánlásban és a kamara által készített módszertani útmutatóban is szereplő eljárások számos témakörét.

A DigitAudit fejlesztései az alábbi kockázatbecslési eljárásokra terjedtek ki:

 • átfogó könyvvizsgálati terv készítés,
 • lényegességi küszöbérték számítás,
 • eredendő kockázatbecslés,
 • a lényeges hibás állítás kockázatának becslése,
 • a kontrollok felmérése, értékelése, tesztelése,
 • a kockázati mátrix megjelenítése,
 • a kockázatokra adott könyvvizsgálói válaszok megfogalmazása és munkaprogramba integrálása.

A DigitAudit felhasználók a program eljárásainak értelmezésekor segítséget kaphatnak az IFAC ajánlásból, így többek között:

 • a bemutatott értelmezéseken, és példákon keresztül alaposabban megérthetik a standardokban előírt követelményeket,
 • a gyakorlati megközelítések alkalmazhatók a kis-és középvállalkozások kockázatalapú könyvvizsgálatánál,
 • programozott eszközöket használhatnak a magasabb színvonalú, költséghatékonyabb vizsgálatok elvégzéséhez.

Az előadásban bemutatom a DigitAudit program legújabb módszertani eljárásait, és lehetőséget kívánok nyújtani az IFAC ajánlással való összevetésre is.

Nyirati Ferenc, a KRISTÁLY-Audit Kft. ügyvezetője, módszertani fejlesztő