Átirányítás a pénztár oldalra. Kérem ne zárja be az ablkaot!

FELTÖLTÉSEK A MINŐSÉGELLENŐRZÉSHEZ – ÚJ VERZIÓ

Elkészült a DigitAudit új verziója

PROGRAM ÉS DOKUMENTUMFRISSÍTÉS

Minőségellenőrzésre kijelölt kollégák figyelmébe!

Tisztelt Felhasználónk!

A múlt héten jelent meg a kamara által kiadott MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 2023 című kiadványának módosított verziója.

A kézikönyv alapján az ellenőrzött legkésőbb a helyszíni ellenőrzés kezdetéig köteles digitalizált formában feltölteni a kamara rendszerébe a következő dokumentumokat:
      1. megbízás elfogadás/meghosszabbítás dokumentumai, (Általános kérdőív 1.3. pontjához)
      2. kockázatbecslés (tervezési munkaprogram, kockázatfelmérés), (Általános kérdőív 2.8 pontjához)
      3. lényegességi küszöbérték számítás dokumentumai, (Általános kérdőív 2.4 pontjához)
      4. a teljességi nyilatkozat, (Általános kérdőív 3.14 pontjához)
      5. a kockázatbecslése szerinti két fő vizsgálati terület végrehajtását összefoglaló munkalapok. (Általános kérdőív 3.I/4 és 3.II/4 pontokhoz)
A szabályozás 44. pontja alapján szükség esetén kiegészítő, vagy további dokumentumok feltöltésére kerülhet sor az ellenőrzés alkalmából.

A feltöltések elősegítésére részletes útmutatást adunk az alábbi linken letölthető hírlevelünkben:

BŐVEBBEN

Jelentkezzen csoportos, vagy egyéni oktatásainkra

EGYÉNI ÉS KISCSOPORTOS OKTATÁSOK

 

———————-

ELŐZŐ VERZIÓK

———————-

A DigitAudit legújabb verziójában több technikai és néhány módszertani fejlesztést is végrehajtottunk, melyek vázlatosan az alábbi témaköröket jelentik.

AuditDok

 • Megnyithatók a évi cégévek, elérhetőek Fastruktúra fejezetek, Munkalapok.

KK modul – Kockázatbecslés

 • Lehetőséget biztosítottunk a megelőző évi kockázatbecslés szerkesztések átvételére a 2022-es cégévbe.
 • Kiemeltük a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó fejezetet.
 • Lehetőséget biztosítottunk a szöveges cellák szabad méretezésére.
 • A KK modul elérhetők a Fastruktúra fejezetek megfelelő pontjairól is.

Munkalapok

 • A Munkalap mintákon átvezetésre kerültek a használattal kapcsolatos tapasztalatok, melyek formai technikai módosításokat

Munkaprogramszerkesztés

 • Elérhető az Alapsablon szűkített változata, mely rövidített, egyszerűsített munkaprogram sablont tartalmaz.
 • Mintát készítettünk a Pénzügyi kimutatásokra vonatkozó munkafeladatokra is.

Egyéb fejlesztések

 • Kamarai adatszolgáltatás aktualizálása.
 • Általános lekérdező főkönyvi szám keresőben a sorba rendezés a fejlécre kattintva is lehetséges.
 • Fastruktúra dokumentum útvonala vágólapra másolható.

AuditIroda, AuditBeszámoló modulok

 • Elérhetőek a 2022. évi Fastruktúra fejezetek és dokumentumok.

 

Elkészült a DigitAudit új verziója, és dokumentum frissítése, mely letölthető a programmal, internet elérésen keresztül.

A verzió újdonságai – aktualizálások és fejlesztések:

 

Modul Terület
AuditDok Kamarai adatszolgáltatás – beépített modul
Lényegességi köszöbérték számítás (KK-08 munkalapok)
Kockázati mátrix integrálása (KK-09, áthúzott vizsgálati munkalap minták)
Kontrollok felmérése és tesztelése (KK-06, tárgyi eszköz, követelés, készlet, leltározás, pénzeszközök, kötelezettség)*
Interjú minta munkalapok (KK-06)
Számviteli politika ellenőrző (KK-04)
AuditIroda Fastruktúra munkalapok (beszámoló, leltár és eredmény)
Könyvvizsgálati standardok elérése (automatizált elérés, programozott tovább felhasználás)
AuditBeszámoló Fastruktúra munkalapok (beszámoló, leltár és eredmény)

 

Kontrolltevékenység és tesztelés – esettanulmányok

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az egyéni és kiscsoportos oktatásaink témaköreit kiegészítettük a Belső ellenőrzési rendszerek – kontrolltevékenység felmérése és tesztelése témaköreivel. Az oktatások során a kontrollfolyamatok felmérésének és a hatékonyság tesztelésének módszereit esettanulmányokon keresztül ismerhetik meg ügyfeleink, az alábbi témakörökben:

 

•             Immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolása
•             Készletek beszerzése
•             Készletek leltározása
•             Követelések (vevők és árbevétel)
•             Pénzeszközök elszámolása
•             Kötelezettségek (szállítók)

 

 

(1.0.20.12 1.30 2021-04-23)

Technikai fejlesztések:

 

 • Az AuditDok modulban megnyithatók a 2021-s cégévek, de a jobboldali munkalapok egyelőre nem kerületek kiadásra.
 • A 2021. cégévekben engedélyezett valamennyi 2020-ra előfizetett modul használata, 21.09.30-ig.
 • Az Iktató/Bejövő oldalon lehetőséget adtunk Könyvtárstruktúra sablon létrehozására, melyet a legfelső ikonsoron lehet elérni. Hatására 27 db mappa kerül az Iktatóba a Bejövő dokumentumok előzetes csoportosításához. Amennyiben erre még sincs szükség, akkor az adott cégév Fájlkezelőjében a C:DigitAuditKonyvvizsgalatKV_CEGNEV202XIktatobejovoeredeti mappába lépve lehet a mappákat törölni.*
 • Gyorsítottuk az Excel fájlok megnyitási sebességét.

 

Szakmai fejlesztések:

 

 • Kockázati mátrix elkészítésének támogatása:
  • 2020-s cégévekben önálló Excel táblát készítettünk, melyet a jobboldali munkalapok között a KK Kockázatfeltárás, tervezés fejezetből kell a Fastruktúrába áthúzni és a megfelelő becsléseket, információkat rögzíteni.
  • 2021-ben a Kockázati mátrix
  • már benne van a Fastruktúra KK-09 munkalapban és
  • a mátrixban megjelenő
   • becslések ( csalás,- üzleti,- lényeges hibás állítás)
   • a kockázatok szövege,
   • a munkafeladatok meghatározása

meg fog jelenni a Fastruktúrában megnyitható Mérleg, Eredménykimutatás csoportok fájljainak első munkalapján.

 • a Munkaprogramszerkesztő használata esetén a kockázattervezés és az adatok exportálása után a lényeges hibás állítás becslése megjelenik a Fastruktúra megfelelő tételének címe alatt.

*Megjegyzés: Néhány ügyfelünk 2021.04.23-25 között a hét végén frissítette programját, mely időszakban olyan verziót töltöttek le, mely automatikusan – felhasználói kérés nélkül – hozta létre az Iktató/Bejövő oldalon a sablon mappákat. Amennyiben ez felesleges és törölni kívánják, egyedi tájékoztatással nyújtunk távsegítséget a felesleges mappák törléséhez és a megfelelő verzió letöltéséhez.

 

—————————————————-

(1.0.20.11  1.29, 2021.03.12)

Ez úttal az online oktatások tapasztalatai alapján vezettünk át néhány módosítást.

 • Azt tapasztaltuk, hogy a Dokumentumkezelő/Munkalapjainak mintáit az ügyfeleink a jobboldalon megnyitját és azonnal szerkeszteni próbálják, mely hibás alkalmazásra vezethet.

 

A megfelelő eljárásra a Dokumentumkezelő/Munkalapok gombra kattintással megjelenő Hasznos tipp ablak hívja fel a figyelmet.

 

 • A Mérleg összeállításnál az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között adócsoportokat hozhatunk létre a NAV adókódok alkalmazásával. Az eljárást a Beszámoló összeállítást bemutató videók alapján és az AdóTeszt leírásból lehet megismerni.

 

Az adócsoportok alkalmazásának előnyére Hasznos tipp hívja fel a figyelmet. Az adócsoportok alkalmazása az AdóTeszt modulban programozott adófolyószámla egyeztetést tesz lehetővé.

 

 • A NAV kimenő számla XML beolvasásának adatait a SzámlaXML modulban kiegészítettük a számla pénznem rovatával, mely lehetővé teszi az eltérő pénznemekre történő szűrést is a mintavételezés során.

—————————————————-

 

Módosítottuk a könyvvizsgálói jelentés minták elérését.

A DigitAudit könyvvizsgálókat támogató AuditDok moduljában két helyen lehet elérni a kamarai ajánlásokat követő jelentés mintákat.

 1. A Dokuszerkesztőben azt éves beszámoló és az egyszerűsített éves beszámolók tiszta jelentései vannak. Ezeket könnyen könyvvizsgáló céges dokumentummá lehet átalakítani (Lásd a bemutató videót) és a minősített jelentéseket is itt célszerű elkészíteni a kamarai minták alapján.

            A 2021.01.01-től érvényes kamarai minták letöltése:

A Dokuszerkesztőben lévő mintákat aktualizáltuk, melyek dokumentumfrissítéssel jelennek meg a programban. Továbbra is a Dokuszerkesztő használatot tartjuk a legjobb megoldásnak a          jelentések/sablonok szerkesztésére és használatára.

 1. Az Iktató/Munkalapjai között a B-07 Könyvvizsgálói jelentés fejezetben elérhető volt valamennyi kamarai mintajelentés. Ezeket a mintákat a jövőben a kamara weblapján keresztül lehet letölteni az alábbiak szerint:

        Az ÚJ eljárás lényege:

 • A kiadott új verzióban a Dokumentumkezelő/Iktató/Munkalapjai közül töröltük a B-07 Könyvvizsgálói jelentés fejezetet és nem frissítettük a 2021. január 1-től érvényes mintákat sem.

           Helyette: a Dokumentumkezelő/Fastruktúra/B-07 Könyvvizsgálói jelentés referencia számain automatikusan léphetünk a kamara honlapjára és onnan tölthető le a megfelelő minta, amit a programban a Dokumentumkezelő/Iktató/Bejövő mappába kell elhelyezni. Az elérési utat a program a kamarai oldal megnyitásával egyidejűleg a Windows vágólapjára helyezi, így a letöltés közvetlenül a cégév Iktatójába kerülhet. Az eljárásra Hasznos tipp hívja fel a figyelmet a programban, ha rákattintunk a Dokumentumkezelő/Fastruktúra B-07 Könyvvizsgálói jelentés fejezet bármely sorára.

A DokumENTUM-FRISSÍTÉS TARTALMA

Bővült a kockázattervezéshez kapcsolódó interjú sémák köre

A DigitAudit könyvvizsgálókat támogató AuditDok moduljában a KK Kockázatfeltárás, tervezés fejezet Munkalapjait jelentősen bővítettük.

Teljessé váltak a cég tevékenységének megismerését, a csalási kockázatok feltárását és a kontrolltevékenységek azonosítását, működését dokumentáló Interjúk mintái.

A szerkesztések során figyelemmel voltunk a kamara által kiadott módszertani útmutatókra és a kötelező oktatás során bemutatott eljárásokra is. Ahol lehetőséget láttunk konkrét kérdésekre is javaslatot tettünk.

A dokumentumok mintái a Dokumentumkezelő/Iktató/Munkalapok/ 1. KK Környezet, szabályozás, csalás fejezetben érhetők el és a Fastruktúrába történő áthúzással töltődnek fel a cégév adataival.

A Wordben szerkesztett minta dokumentumok témái:

KK-01-02_Interjú_uzlet_ tev                                                         Üzleti tevékenység megismerése

KK-06-01_Interju_kontrollok_azonositasa                            Kontroll-környezet megismerése

KK-06-02_Interju_kockazatbecsles_folyamata                    Kockázatbecslés folyamata

KK-06-03_Interju_IT_rendszer_es_komm                              IT rendszerek és kommunikáció

KK-06-04_Interju_konroll_figyeles                                            Kontrollok figyelemmel kísérése

KK-06-05_Interju_konroll_tev                                                     Kontroll tevékenységek azonosítása

KK-06-06_Interju_zarasi_folyamat                                            Kontroll tevékenységek a zárásban

Figyelem!

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a Dokumentumkezelő/Fastruktúra/KK Kockázatfeltárás-tervezés fejezetébe áthúzott dokumentumok az új évi nyitással automatikusan megjelennek az új évi Fastruktúrában is. Ez tehát azt jelenti, hogy változatlan vizsgálati környezetben elégséges lehet az interjú új évi aktualizálása is, azok teljes körű újbóli felvételével szemben.

 

Kapcsolódó bejegyzések